ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Stroomgebiedbeheerplan

Het in 2015 opgestelde gecoördineerde stroomgebiedbeheerplan van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (internationaal Rijndistrict) dient voor 22 december 2021 getoetst en bijgesteld te worden conform artikel 13, lid 7 KRW.

Het concept van het derde internationaal gecoördineerde stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn is sinds 15 april 2021 beschikbaar voor voorlichting en raadpleging van het publiek.

Het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 (concept, deel A) is opnieuw het resultaat van de internationale coördinatie in het Rijndistrict. Het beheerplan bestaat uit een tekstgedeelte en kaarten.

Meer achtergrondinformatie over het internationale Moezel-Saargebied staat op de website van de Internationale Commissies ter Bescherming van de Moezel en de Saar (IKSMS); informatie over het Bodenmeer vindt u op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van het Bodenmeer (IGKB). Informatie over andere beheerplannen van enkele werkgebieden in het internationaal Rijndistrict kan hier worden gedownload. De nationale beheerplannen vindt u hier.