ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Stroomgebiedbeheerplan


Het in 2009 opgestelde, gecoördineerde stroomgebiedbeheerplan van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn (internationaal Rijndistrict) is voor 22 december 2015 getoetst en bijgesteld conform artikel 13, lid 7 KRW.

Het Stroomgebiedbeheerplan 2015 (deel A) is het resultaat van de internationale coördinatie in het Rijndistrict. Alle staten hebben het geactualiseerde internationale deel van het beheerplan, deel A goedgekeurd. Het beheerplan bestaat uit een tekstgedeelte en kaarten, die u hier kunt downloaden.

In de eerste helft van 2015 heeft het publiek opnieuw de kans gekregen te participeren aan de totstandbrenging van het plan. De reactie op de aan de ICBR gerichte zienswijzen ten aanzien van het concept van het Stroomgebiedbeheerplan (deel A) kunt u hier downloaden.

Meer achtergrondinformatie over het internationale Moezel-Saargebied staat op de website van de Internationale Commissies ter Bescherming van de Moezel en de Saar (IKSMS); informatie over het Bodenmeer vindt u op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van het Bodenmeer (IGKB). Informatie over andere beheerplannen van enkele werkgebieden in het internationaal Rijndistrict kan hier worden gedownload. De nationale beheerplannen vindt u hier.