ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Natuurlijk, kunstmatig en sterk veranderd

Ook al kunnen veel waterbouwkundige veranderingen vanwege de gebruiksfuncties die ze vervullen niet ongedaan worden gemaakt, de wateren die deze ingrepen hebben ondergaan moeten ecologisch gezien toch zo volledig mogelijk worden hersteld: er dient te worden gestreefd naar de best mogelijke toestand die de bestaande gebruiksfuncties toelaten. Dit geldt zowel voor sterk veranderde wateren – dus nagenoeg de gehele loop van de Rijn en alle grote zijrivieren – alsook voor kunstmatige wateren, zoals bijv. kanalen of grindplassen. Alleen de Sieg en de bovenloop van de Neckar, de Main, de Moezel, de Saar, de Ruhr, de Lippe en de Overijsselse Vecht hebben nog een grotendeels natuurlijk karakter.