ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Meer natuur betekent ook meer bescherming tegen overstromingen

Hoogwater is aan de Rijn niet weg te denken. Ook hier opent de Kaderrichtlijn Water met haar ecologische doelstellingen nieuwe perspectieven. Waar rivieren natuurlijk worden ingericht, oude strangen weer worden aangetakt en uiterwaarden weer worden gebruikt als overstromingsgebied neemt niet alleen de ecologische diversiteit toe, er ontstaan ook natuurlijke retentiegebieden voor hoogwater. Het principe van de preventieve bescherming tegen overstromingen gaat uit van natuurlijke rivierlandschappen: als de rivier genoeg ruimte heeft om buiten haar oevers te treden, wordt de hoogwatergolf afgetopt.