ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

De biologie als indicator

Vissen en andere organismen dienen als indicator voor de ecologische toestand. Uit de inventarisatie van de vissen in de Rijn is gebleken dat er in 2004 voor het eerst sinds 1970 weer 63 vissoorten voorkwamen in de rivier. Veel vissen, zoals de zalm, de zeeforel, de zeeprik en de rivierprik, zijn teruggekeerd.

De huidige levensgemeenschappen van vissen en ongewervelde dieren, onder andere slakken, insectenlarven en schelpdieren, zijn echter nog verre van stabiel. Het kunstmatige en eentonige karakter van de Rijn en zijn zijrivieren zorgt ervoor dat ubiquisten die ecologisch weinig eisen stellen goed gedijen. Om de biologische diversiteit te vergroten, moeten de rivieren weer natuurlijker en gevarieerder worden.