ICBR – Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Ecologische toestand – er moet nog veel worden gedaan

Opdat wateren geschikt zijn als biotoop voor planten en dieren moeten niet alleen de chemische omstandigheden kloppen, er moet ook aan andere voorwaarden zijn voldaan. Verschillende soorten fungeren als indicator voor de toestand. De ingrijpende veranderingen in de hydromorfologie, d.w.z. in de structuur van het rivierbed, de oever en de aangrenzende uiterwaarden, zijn onmiskenbaar in het hele Rijnstroomgebied. Vrijwel de gehele Rijn en alle zijrivieren – maar vooral de Neckar, de Main en de Moezel – zijn de afgelopen honderd jaar gestuwd en rechtgetrokken voor de scheepvaart, de opwekking van hydro-elektriciteit en de bescherming tegen overstromingen. De uiterwaarden werden door dijken van de rivier gescheiden. Dit alles heeft verregaande gevolgen gehad voor het ecosysteem van de rivier. Voor de verbetering van de ecologische toestand moeten de wateren natuurlijker worden ingericht en moet de vrije vismigratie worden hersteld, bijvoorbeeld met behulp van vispassages.