Menu
Breadcrumb

Netwerk van de bezoekerscentra in het Rijnstroomgebied

Achtergrond
De Rijn verbindt de Alpen met de Noordzee en verbindt daarmee ook verschillende ecologische gemeenschappen. In de loop der tijd zijn er echter diverse soorten obstakels ontstaan, die de uitwisseling tussen die gemeenschappen bemoeilijken. Eén van de doelen van het werk in de Internationale Rijncommissie is om die barrières weer passeerbaar te maken. Ook wordt er gewerkt aan het herstel van habitats, zodat migrerende dieren weer een goede plek hebben om te leven en te paaien.
Staande op een plaats langs de rivier is het niet direct duidelijk hoe de relatie is met verderop gelegen delen van de rivier. Wie bij de monding van de Rijn, bij de Haringvliet, een zalm voorbij ziet schieten, kan zich nauwelijks een voorstelling maken van de reis die het dier voor de boeg heeft, of het paaigebied in de Elzas waar hij naartoe wil. Andersom is het voor iemand die een vis door de vispassage bij Iffezheim ziet zwemmen maar moeilijk voor te stellen hoe diezelfde vis de Afsluitdijk is gepasseerd.

Doel
Op verschillende plaatsen in het stroomgebied van de Rijn zijn bezoekerscentra geopend om mensen kennis te laten maken met de rivier en met maatregelen die zijn genomen om barrières te passeren. Vaak wordt daar uitgelegd dat er binnen de rivier connecties zijn naar boven- en benedenstroomse delen. Deze rol kan mogelijk worden versterkt door links te leggen naar andere bezoekerscentra, bijvoorbeeld door beeldmateriaal van de vispassage in Iffezheim te laten zien bij de Haringvliet, of andersom.
Doel van de actie is om bezoekerscentra waar informatie rondom water wordt verstrekt beter met elkaar te verbinden, teneinde het brede publiek meer inzicht te geven in het belang van het herstel van habitats en de ecologische passeerbaarheid (voor vissen en andere dieren, inclusief de soorten van de Habitatrichtlijn). Een overkoepelend plan van aanpak en een groeiend netwerk zullen elke afzonderlijke locatie meer bekendheid geven bij het publiek en tegelijkertijd duidelijk maken dat elk project deel uitmaakt van een groter geheel.