Monitoring

De Kaderrichtlijn Water (art. 8) bepaalt dat er programma’s moeten worden opgesteld voor de monitoring van de wateren, teneinde een samenhangend totaalbeeld van de watertoestand te krijgen. De programma’s zijn sinds eind 2006 operationeel.

Rapportage inzake de coördinatie van de toestand- en trendmonitoringsprogramma´s in het internationale stroomgebiedsdistrict Rijn (deel A) (PDF 4.5 MB)

 

Vergroten / verkleinen

AAAAA
 

 

De Europese Commissie biedt links aan naar rapporten van alle EU-lidstaten en stroomgebiedsconventies m.b.t. de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en heeft hieromtrent in 2007 een Europees rapport gepresenteerd.