Menu
Breadcrumb

Geactualiseerde pagina‘s

 (23. 03. 2017)
 
Bescherming van de Rijn: Elk jaar worden de verstuurde waarschuwingen, informatiemeldingen en zoekacties gecompileerd. (22. 03. 2017)
 
 (20. 03. 2017)
 
De meest gevaarlijke stoffen voor mens en milieu zijn samengevat door de ICBR en de EU als een zogenaamde prioritaire stoffen. (16. 03. 2017)
 
 (16. 03. 2017)
 
De toestand van de Rijn wordt van Zwitserland tot Nederland gemonitord. (15. 03. 2017)
 
Doelstellingen ter verbetering van de waterkwaliteit, Aanpak en maatregelen (15. 03. 2017)
 
Dankzij talrijke maatregelen en vooral dankzij het Rijnactieprogramma is de waterkwaliteit van de Rijn de voorbije 30 jaar flink verbeterd (15. 03. 2017)
 
De Rijn, zijn zijrivieren en de meren in het Rijnstroomgebied behoren tot de categorie van de oppervlaktewateren. (15. 03. 2017)
 
 (15. 03. 2017)
 
 (09. 03. 2017)
 
Een in Koblenz (Duitsland) gevestigd secretariaat met een internationale bezetting ondersteunt de voorzitter, de Plenaire Vergadering. (02. 03. 2017)
 
 (17. 02. 2017)
 
 (09. 02. 2017)
 
De effecten van de klimaatverandering veranderen de afvoer van de Rijn en zijn zijrivieren. Hoog- en laagwaterfases zullen zich waarschijnlijk frequenter gaan voordoen en extremer worden. (31. 01. 2017)
 
De Rijn is een van de voornaamste internationale waterwegen ter wereld en de belangrijkste scheepvaartweg van Europa. (15. 12. 2016)
 
 (16. 11. 2016)
 
De Rijn is de belangrijkste culturele en commerciële as van Midden-Europa. Het stroomgebied van de Rijn strekt zich uit over negen staten. (24. 10. 2016)
 
 (14. 09. 2016)
 
Het voorzitterschap van de Commissie rouleert om de drie jaar. Een keer per jaar vindt, tegelijkertijd met de bijeenkomst van het Coördineringscomité Rijn, de Plenaire Vergadering plaats. (24. 08. 2016)
 
 (24. 08. 2016)
 
 (24. 08. 2016)
 
De voorzitter van de WG B brengt in de Strategiegroep en de kleine Strategiegroep verslag uit over de stand van de uitvoering van de taken en over eventueel voorkomende problemen. (02. 08. 2016)
 
De voorzitter van de WG S brengt in de Strategiegroep en de kleine Strategiegroep verslag uit over de stand van de uitvoering van de taken en over eventueel voorkomende problemen. (02. 08. 2016)
 
De voorzitter van de WG H brengt in de Strategiegroep en de kleine Strategiegroep verslag uit over de stand van de uitvoering van de taken en over eventueel voorkomende problemen. (02. 08. 2016)
 
De Strategiegroep bereidt de besluiten voor die worden genomen tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomst van de Plenaire Vergadering en het Coördineringscomité Rijn en eventueel tijdens Ministerconferenties. (02. 08. 2016)
 
De EG GIS is verantwoordelijk voor de vaststelling en actualisering van de werkwijze voor gegevensuitwisseling en voor de oplossing van technische GIS-problemen of vragen in verband met het gebruik van WasserBLIcK (02. 08. 2016)
 
 (02. 08. 2016)
 
De expertgroep “Visfauna” (EG FISH) behandelt de volgende onderwerpen: (02. 08. 2016)
 
De expertgroep “Analysemethoden” (EG SANA) houdt zich bezig met de waarborging van de vergelijkbaarheid van de meetresultaten voor stoffen waarvoor geen gestandaardiseerde analysemethoden bestaan. (02. 08. 2016)
 
 (02. 08. 2016)
 
De expertgroep “Overstromingsrisico’s” (EG HIRI) houdt zich bezig met de: evaluatie van de effectiviteit van de maatregelen voor de in actiedoel 1 van het Actieplan Hoogwater (02. 08. 2016)
 
Die EG HVAL levert hiermee bijdragen aan het rapport met de resultaten van de uitvoering van het Actieplan Hoogwater in de periode 1995-2010. (02. 08. 2016)
 
symposia en workshops: Hier kunt u de documenten van de verschillende bijeenkomsten downloaden. (13. 06. 2016)
 
 (23. 03. 2016)
 
 (20. 03. 2016)
 
 (20. 03. 2016)
 
 (18. 03. 2016)
 
Overstromingsrisicobeheerplan (moet gereed zijn voor 22 december 2015; wordt om de zes jaar getoetst); overstromingsgevaarkaarten  (18. 03. 2016)
 
Intergouvernementele organisaties met waarnemersstatus bij de ICBR (01. 03. 2016)
 
Het Rijnstroomgebied strekt zich ook uit over delen van België, Liechtenstein en Oostenrijk. Deze drie staten genieten bij de ICBR een waarnemersstatus (01. 03. 2016)
 
Niet-gouvernementele organisaties met waarnemersstatus bij de ICBR (01. 03. 2016)
 
 (23. 02. 2016)
 
Als zich een storing voordoet of als aanzienlijke hoeveelheden schadelijke stoffen wegstromen naar de Rijn treedt het Waarschuwings- en Alarmplan Rijn in werking. (19. 02. 2016)
 
De Rijnministers geven de ICBR de opdracht een gemeenschappelijke en uitgebreide strategie uit te werken ter reductie en ter voorkoming van de lozing op de Rijn en zijn zijrivieren van microverontreinigingen.  (26. 01. 2016)
 
Sinds het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw is de intrek van glasaal aan de Europese kust gedaald tot een fractie van het langjarige gemiddelde. (22. 01. 2016)
 
 (20. 01. 2016)
 
 (20. 01. 2016)