Menu
Breadcrumb

Hartelijk welkom

op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Negen staten – een stroomgebied

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied.

meer >>

Nieuw: Klimaatadaptatiestrategie

ICBR publiceert klimaatadaptatiestrategie voor het Rijnstroomgebied

Publicatie van de conceptversies van het tweede SGBP en het ORBP

Het concept van het tweede KRW-stroomgebiedbeheerplan (deel A) en het concept van het eerste ROR-overstromingsrisicobeheerplan (deel A) van het internationaal Rijndistrict zijn gepubliceerd ten behoeve van de publieksparticipatie die loopt tot 22 juni 2015:

ORBP - concept
Tweede SGBP - concept

ICBR wint prestigieuze Thiess International Riverprize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn !

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International Riverprize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig.

meer >>

De geschiedenis van de ICBR

Waarom zijn de staten gaan samenwerken in de ICBR en welke stappen en gebeurtenissen waren daarbij bepalend? Inmiddels is de ICBR een wereldwijd voorbeeld op het gebied van milieu- en waterbescherming, en in die zin richtinggevend voor tal van organisaties.   Het secretariaat heeft het succesverhaal van de ICBR samengevat in een nieuwe rubriek. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op, wij zijn een en al oor.

meer >>

De Rijn en zijn stroomgebied

In het onderhavige rapport wordt geschetst welke ecologische ontwikkeling de hoofdstroom van de Rijn heeft doorgemaakt, er wordt een overzicht gegeven van de huidige chemische waterkwaliteit en geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van het Actieplan Hoogwater tot dusver.

meer >>

Microverontreinigingen

De afgelopen jaren zijn de Rijn en veel van zijn zijrivieren duidelijk schoner geworden doordat de emissies van schadelijke stoffen en nutriënten uit industrie en stedelijke gebieden zijn verminderd. Echter, de waterbescherming staat voor een nieuwe uitdaging: microverontreinigingen, die in de huidige rwzi's met conventionele, mechanisch-biologische zuivering veelal niet of slechts gedeeltelijk worden verwijderd uit het afvalwater en bijgevolg in het oppervlaktewater terechtkomen.

meer >>

26.01.2015
Rapporten

223. Overzichtsrapport van de ontwikkeling van het “Biotoopnetwerk Rijn” in de periode 2005-2013

Het “Biotoopnetwerk Rijn” is een van de pijlers van het ICBR-programma “Rijn 2020” voor de duurzame ontwikkeling van de...


29.01.2015
Rapporten

222. Rijnmeetprogramma chemie 2015-2020

Een eerste versie van het Rijnmeetprogramma chemie is uitgewerkt voor de eerste beheerperiode, d.w.z. de meetjaren...


08.01.2015
Rapporten

221. Rijnmeetprogramma chemie - buitengewoon onderzoek met HPLC MS/MS in 2013

Teneinde inzicht te krijgen in nieuwe stoffen die in de toekomst relevant kunnen worden, heeft de ICBR besloten om in...


08.01.2015
Rapporten

220. De ontwikkeling en beoordeling van de kwaliteit van het Rijnwater in de periode 2009-2012

De verschillende internationale systemen die tot dusver in het Rijnstroomgebied worden toegepast om de waterkwaliteit...


20.01.2015
Rapporten

219. Klimaatadaptatiestrategie voor het internationaal Rijndistrict

De Rijnministersconferentie van 2013 heeft de ICBR de opdracht gegeven om in 2014 een voorlopige...


02.07.2015
Persberichten

2015 recordjaar voor de zalm: meer dan 150 stroomopwaarts trekkende exemplaren geteld in Iffezheim - vismigratie tot Zwitserland blijft belangrijk voor de ICBR

De trekvissen in de Rijn maken een bemoedigende ontwikkeling door. Dit blijkt uit de tellingen in de vispassage van Iffezheim, die eind 2013 is heropend: tussen januari en begin juni 2015 zijn er al ruim honderdvijftig zalmen, dertig elften en honderdtwintig zeeprikken geregistreerd in het controlestation. Dit is veel meer dan in voorgaande jaren. Deze resultaten zijn een extra motivatie om de volledige Duits-Franse Bovenrijn vispasseerbaar te maken, en ondersteunen Frankrijk in haar wens om naast de stuwen in Straatsburg (waar binnenkort een vispassage in gebruik wordt genomen) en Gerstheim (de bouwwerkzaamheden voor de vispassage beginnen weldra) ook de...


16.09.2014
Persberichten

ICBR wint prestigieuze Thiess International Riverprize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn!

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International RiverPrize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig.

De ICBR heeft de prijs ontvangen voor het opmerkelijke succes dat in de afgelopen meer dan 60 jaar van haar bestaan is bereikt met de bescherming van de Rijn. Van een open riool in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, is de Rijn dankzij een op solidariteit gebouwde goede samenwerking tussen...


Geactualiseerde pagina‘s

 (30. 05. 2015)
 
 (30. 05. 2015)
 
Verdere >>

ICBR Workplace

(Beveiligde omgeving, alleen voor ICBR-gedelegeerden)

Workshop

Verdere ontwikkeling van de chemische monitoring van de Rijn

Interactieve kaarten

kaarten, sedimentmanagement, hoogwater, beheerplan, beschermde gebieden, drinkwater, waterlichaam, oppervlaktewater, groundwater,  toestand- en trendmonitoring, meetnet, chemische toestand, ecologische toestand, ecologisch potentieel, trekvissen
interactieve kaarten
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwingsstations
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwings- stations