Hartelijk welkom

op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Negen staten – een stroomgebied

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied.

[meer]

The international RiverFoundation is now accepting applications for the 2014 IRF European Riverprize

Applications can be quickly and easily submitted online at no cost, and any organisation involved in river, wetland, lake, or estuary restoration or protection is encouraged to apply. Stage one of the application is due on 30 May 2014 and shortlisted applicants will then be invited to proceed to stage two of the application process.

The IRF European Riverprize is worth €25,000 and is sponsored by Coca-Cola Europe. Also included in the prize is a Twinning grant to enable knowledge sharing along with associated support from the International RiverFoundation and the GEF:IW Learn program.

Administered from the European Centre for River Restoration (ECRR), the IRF European Riverprize will be judged by a panel of European experts on a range of criteria. The IRF European Riverprize is designed to give recognition, reward and support to those who have developed and implemented outstanding, visionary and sustainable programs in river management.

The overall prize will be awarded at the spectacular Riverprize Gala Dinner at the City Hall in Vienna, Austria, during the 6th European River Restoration Conference on 27-29 October.

Click here to apply now

De Rijn en zijn stroomgebied

In het onderhavige rapport wordt geschetst welke ecologische ontwikkeling de hoofdstroom van de Rijn heeft doorgemaakt, er wordt een overzicht gegeven van de huidige chemische waterkwaliteit en geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van het Actieplan Hoogwater tot dusver.     meer

Microverontreinigingen

De afgelopen jaren zijn de Rijn en veel van zijn zijrivieren duidelijk schoner geworden doordat de emissies van schadelijke stoffen en nutriënten uit industrie en stedelijke gebieden zijn verminderd. Echter, de waterbescherming staat voor een nieuwe uitdaging: microverontreinigingen, die in de huidige rwzi's met conventionele, mechanisch-biologische zuivering veelal niet of slechts gedeeltelijk worden verwijderd uit het afvalwater en bijgevolg in het oppervlaktewater terechtkomen.                               meer

De ICBR sleept de eerste European Riverprize in de wacht!

"We zijn erg blij met de prijs en trots dat ons gemeenschappelijk werk is bekroond", zei de voorzitter van de ICBR, André Weidenhaupt, tijdens de prijsuitreiking op 12 september 2013 in de Aula der wetenschappen in Wenen.
Meer informatie over de European Riverprize kunt u vinden in het onderstaande officiële persbericht van de International RiverFoundation (IRF).

                                                                           meer

Rapporten
21-01-2014

214. Estimation of the effects of climate change scenarios on future Rhine water temperature development Extensive Version

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de...


Rapporten
20-01-2014

213. Inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de toekomstige ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater op basis van klimaatscenario`s Beknopt rapport

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de...


Rapporten
10-04-2014

212. Uitvoering van het Sedimentmanagementplan Rijn

Rapportage over de uitvoering tot en met 2013 De sedimenthuishouding van de Rijn is door antropogene ingrepen in de...


Rapporten
10-01-2014

211. Seizoensgebonden verontreiniging van de Rijn met herbiciden isoproturongolf in 2011

Een jaarlijks terugkerend fenomeen dat zich voordoet in de periode dat de met wintergraan ingezaaide velden worden...


Rapporten
06-08-2013

210. Verslag van de voorzitter van de ICBR 2012 – 2013

Voorbereiding van de Rijnministersconferentie in 2013 - Op 28 oktober 2013 vindt op uitnodiging van de Zwitserse...


Persberichten
28-10-2013

15e Rijnministersconferentie, 28 oktober 2013, Bazel

Preventie en adaptatieToekomstige uitdagingen voor duurzaam waterbeheer in het RijnstroomgebiedTijdens hun vijftiende conferentie op 28 oktober 2013 hebben de Rijnministers een duidelijk tijdpad uitgezet voor het herstel van de vispasseerbaarheid van de Rijn. In 2020 zou de zalm de zijrivieren van de Rijn in de regio Bazel weer moeten kunnen bereiken. Andere belangrijke besluiten betreffen de omgang met microverontreinigingen, het beheer van overstromingsrisico's en de omgang met de gevolgen van klimaatverandering. De ministers van de staten in het Rijnstroomgebied en de vertegenwoordiger van de Europese Unie zijn op uitnodiging van de Zwitserse minister...


Persberichten
03-07-2013

Ongeveer 480 knelpunten voor stroomopwaartse zalmmigratie in het Rijnstroomgebied opgelost

Rotterdam, 3 juli 2013 De ICBR heeft onlangs de balans opgemaakt van de ecologische maatregelen die zijn uitgevoerd in de periode 2000-2012 en daarbij geconstateerd dat ongeveer 480 voormalige knelpunten in de rivieren van het Rijnstroomgebied weer stroomopwaarts passeerbaar zijn voor vissen, dat 122 km² uiterwaard is hersteld en dat 80 strangen en nevenwateren weer zijn aangetakt aan de Rijn. Het mag duidelijk zijn dat dit de rivierdynamiek ten goede komt. De ICBR heeft haar Plenaire Vergadering op 2 en 3 juli 2013 in Rotterdam aangegrepen om aandacht te vragen voor deze verbetering van de ecologische stabiliteit en diversiteit. De voorzitter van de ICBR,...


 
 

Vergroten / verkleinen

AAAAA
 
kaarten, sedimentmanagement, hoogwater, beheerplan, beschermde gebieden, drinkwater, waterlichaam, oppervlaktewater, groundwater,  toestand- en trendmonitoring, meetnet, chemische toestand, ecologische toestand, ecologisch potentieel, trekvissen
interactieve kaarten
 
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwingsstations
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwings- stations