Hartelijk welkom

op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Negen staten – een stroomgebied

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied.

[meer]

De geschiedenis van de ICBR

Waarom zijn de staten gaan samenwerken in de ICBR en welke stappen en gebeurtenissen waren daarbij bepalend? Inmiddels is de ICBR een wereldwijd voorbeeld op het gebied van milieu- en waterbescherming, en in die zin richtinggevend voor tal van organisaties.   Het secretariaat heeft het succesverhaal van de ICBR samengevat in een nieuwe rubriek. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op, wij zijn een en al oor.

meer

De Rijn en zijn stroomgebied

In het onderhavige rapport wordt geschetst welke ecologische ontwikkeling de hoofdstroom van de Rijn heeft doorgemaakt, er wordt een overzicht gegeven van de huidige chemische waterkwaliteit en geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van het Actieplan Hoogwater tot dusver.     meer

Microverontreinigingen

De afgelopen jaren zijn de Rijn en veel van zijn zijrivieren duidelijk schoner geworden doordat de emissies van schadelijke stoffen en nutriënten uit industrie en stedelijke gebieden zijn verminderd. Echter, de waterbescherming staat voor een nieuwe uitdaging: microverontreinigingen, die in de huidige rwzi's met conventionele, mechanisch-biologische zuivering veelal niet of slechts gedeeltelijk worden verwijderd uit het afvalwater en bijgevolg in het oppervlaktewater terechtkomen.                               meer

De ICBR staat in de finale van de Thiess International Riverprize!

Dankzij de winst van de eerste European Riverprize, waarmee de ICBR in september 2013 in Wenen is bekroond, is de commissie automatisch gekwalificeerd voor de wereldfinale van de Thiess International Riverprize 2014, die wordt uitgereikt in Canberra. In dit verband is de ICBR uitgenodigd om tijdens het zeventiende International Riversymposium op 15 september 2014 in Australië een presentatie te houden over de tot dusver geboekte successen bij het grensoverschrijdende waterbeheer van de Rijn en zijn stroomgebied.  

De andere finalisten zijn:
Glenelg River (Australië)
Petitcodiac River (Canada)
San Antonio River (Verenigde Staten)
www.riverfoundation.org.au/articles/2014_Thiess_International_Riverprize_Finalists

Rapporten
08-09-2014

216. Voorstel voor een pilot voor de meting van de verontreiniging van biota/vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied in 2014/2015

In het “Rapport over de verontreiniging van vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied” worden de...


Rapporten
21-01-2014

214. Estimation of the effects of climate change scenarios on future Rhine water temperature development Extensive Version

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de...


Rapporten
20-01-2014

213. Inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de toekomstige ontwikkeling van de temperatuur van het Rijnwater op basis van klimaatscenario`s Beknopt rapport

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de...


Rapporten
10-04-2014

212. Uitvoering van het Sedimentmanagementplan Rijn

Rapportage over de uitvoering tot en met 2013 De sedimenthuishouding van de Rijn is door antropogene ingrepen in de...


Rapporten
10-01-2014

211. Seizoensgebonden verontreiniging van de Rijn met herbiciden isoproturongolf in 2011

Een jaarlijks terugkerend fenomeen dat zich voordoet in de periode dat de met wintergraan ingezaaide velden worden...


Persberichten
01-07-2014

Het water in het Rijnstroomgebied moet nog schoner worden

De verontreiniging van het water in het Rijnstroomgebied neemt weliswaar sinds geruime tijd af, maar er komen nog altijd stoffen voor die problemen opleveren voor de chemische en de ecologische waterkwaliteit. De ICBR houdt in continue meetprogramma's zicht op deze stoffen en de staten treffen maatregelen om de emissies te verminderen. Tijdens de plenaire vergadering van de ICBR was de vervuiling van de Rijn een van de onderwerpen van gesprek, naast andere thema's die ook zijn besproken tijdens de vijftiende Rijnministersconferentie van oktober 2013, te weten: (1) de verontreiniging met zogenaamde microverontreinigingen, zoals bijv. geneesmiddelen,...


Persberichten
28-10-2013

15e Rijnministersconferentie, 28 oktober 2013, Bazel

Preventie en adaptatieToekomstige uitdagingen voor duurzaam waterbeheer in het RijnstroomgebiedTijdens hun vijftiende conferentie op 28 oktober 2013 hebben de Rijnministers een duidelijk tijdpad uitgezet voor het herstel van de vispasseerbaarheid van de Rijn. In 2020 zou de zalm de zijrivieren van de Rijn in de regio Bazel weer moeten kunnen bereiken. Andere belangrijke besluiten betreffen de omgang met microverontreinigingen, het beheer van overstromingsrisico's en de omgang met de gevolgen van klimaatverandering. De ministers van de staten in het Rijnstroomgebied en de vertegenwoordiger van de Europese Unie zijn op uitnodiging van de Zwitserse minister...


 
 

Vergroten / verkleinen

AAAAA
 
 

In het secretariaat van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) in Koblenz (Duitsland) ontstaat per 1 februari 2015 de vacature van

wetenschappelijk medewerker (m/v)

Heeft u belangstelling voor waterbescherming en zin om te werken in internationaal verband? Kom dan ons team versterken, want 

 
kaarten, sedimentmanagement, hoogwater, beheerplan, beschermde gebieden, drinkwater, waterlichaam, oppervlaktewater, groundwater,  toestand- en trendmonitoring, meetnet, chemische toestand, ecologische toestand, ecologisch potentieel, trekvissen
interactieve kaarten
 
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwingsstations
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwings- stations