Hartelijk welkom

op de website van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

Negen staten – een stroomgebied

De lidstaten van de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), d.w.z. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland en de Europese Commissie, werken nauw samen met Oostenrijk, Liechtenstein, het Waals gewest (België) en Italië om een goede ontwikkeling van de Rijn en zijn zijrivieren te waarborgen. De nadruk van de werkzaamheden ligt op de duurzame ontwikkeling van de Rijn en zijn uiterwaarden en op de goede toestand van alle wateren in het stroomgebied.

[meer]

ICBR wint prestigieuze Thiess International RiverPrize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn !

De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International RiverPrize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig.

meer

De geschiedenis van de ICBR

Waarom zijn de staten gaan samenwerken in de ICBR en welke stappen en gebeurtenissen waren daarbij bepalend? Inmiddels is de ICBR een wereldwijd voorbeeld op het gebied van milieu- en waterbescherming, en in die zin richtinggevend voor tal van organisaties.   Het secretariaat heeft het succesverhaal van de ICBR samengevat in een nieuwe rubriek. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact met ons op, wij zijn een en al oor.

meer

De Rijn en zijn stroomgebied

In het onderhavige rapport wordt geschetst welke ecologische ontwikkeling de hoofdstroom van de Rijn heeft doorgemaakt, er wordt een overzicht gegeven van de huidige chemische waterkwaliteit en geëvalueerd hoe het staat met de uitvoering van het Actieplan Hoogwater tot dusver.     meer

Microverontreinigingen

De afgelopen jaren zijn de Rijn en veel van zijn zijrivieren duidelijk schoner geworden doordat de emissies van schadelijke stoffen en nutriënten uit industrie en stedelijke gebieden zijn verminderd. Echter, de waterbescherming staat voor een nieuwe uitdaging: microverontreinigingen, die in de huidige rwzi's met conventionele, mechanisch-biologische zuivering veelal niet of slechts gedeeltelijk worden verwijderd uit het afvalwater en bijgevolg in het oppervlaktewater terechtkomen.                               meer

Rapporten
21-11-2014

218. Verslag van de voorzitter van de ICBR

De voorzitter van de ICBR brengt elk jaar in de PLEN-CC verslag uit over de belangrijkste activiteiten van de Commissie...


Rapporten
26-09-2014

217. Waarschuwings- en Alarmplan Rijn - Meldingen uit 2013

Het Waarschuwings- en Alarmplan (WAP) heeft ten doel plotseling in het Rijnstroomgebied optredende verontreinigingen...


Rapporten
08-09-2014

216. Voorstel voor een pilot voor de meting van de verontreiniging van biota/vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied in 2014/2015

In het “Rapport over de verontreiniging van vissen met schadelijke stoffen in het Rijnstroomgebied” worden de...


Rapporten
10-10-2014

215. Rijnstoffenlijst 2014

Kort samengevat zijn de stoffen van de Rijnstoffenlijst 2014 als volgt geselecteerd:- de stoffen van de...


Rapporten
21-01-2014

214. Estimation of the effects of climate change scenarios on future Rhine water temperature development Extensive Version

In dit rapport geeft de ICBR voor het eerst een inschatting van de gevolgen van de klimaatverandering voor de...


Persberichten
16-09-2014

ICBR wint prestigieuze Thiess International RiverPrize

Mondiaal lof voor decennialange, grensoverschrijdende samenwerking voor de bescherming van de Rijn ! De ICBR heeft op 16 september 2014 in Canberra (Australië) the 2014 Thiess International RiverPrize gewonnen. De prijs werd tijdens een gala-avond uitgereikt aan de voorzitter, de heer Gustaaf Borchardt, en de plaatsvervangend secretaris, mevr. Anne Schulte-Wülwer-Leidig. De ICBR heeft de prijs ontvangen voor het opmerkelijke succes dat in de afgelopen meer dan 60 jaar van haar bestaan is bereikt met de bescherming van de Rijn. Van een open riool in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, is de Rijn dankzij een op solidariteit gebouwde goede samenwerking tussen...


Persberichten
01-07-2014

Het water in het Rijnstroomgebied moet nog schoner worden

De verontreiniging van het water in het Rijnstroomgebied neemt weliswaar sinds geruime tijd af, maar er komen nog altijd stoffen voor die problemen opleveren voor de chemische en de ecologische waterkwaliteit. De ICBR houdt in continue meetprogramma's zicht op deze stoffen en de staten treffen maatregelen om de emissies te verminderen. Tijdens de plenaire vergadering van de ICBR was de vervuiling van de Rijn een van de onderwerpen van gesprek, naast andere thema's die ook zijn besproken tijdens de vijftiende Rijnministersconferentie van oktober 2013, te weten: (1) de verontreiniging met zogenaamde microverontreinigingen, zoals bijv. geneesmiddelen,...


 
 

Vergroten / verkleinen

AAAAA
 
kaarten, sedimentmanagement, hoogwater, beheerplan, beschermde gebieden, drinkwater, waterlichaam, oppervlaktewater, groundwater,  toestand- en trendmonitoring, meetnet, chemische toestand, ecologische toestand, ecologisch potentieel, trekvissen
interactieve kaarten
 
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwingsstations
Kaart met links naar alle hoogwaterwaarschuwings- stations