Menu
Breadcrumb

Inspraak

Het concept van het overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) van het internationaal Rijndistrict is op 22 december 2014 gepubliceerd op de website van de ICBR ten behoeve van de voorlichting en raadpleging van het publiek conform ROR. De definitieve versie van het ORBP zal  beschikbaar zijn op 22 december 2015.

Met vragen en suggesties kunt u terecht bij het secretariaat van de ICBR: sekretariat@iksr.de

Geactualiseerde pagina‘s

De voorbije tien jaar is er heel wat gedaan om de hoogwaterpreventie en hoogwaterbescherming in het Rijngebied te verbeteren. (10. 08. 2015)
 
Overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten (moeten gereed zijn voor 22 december 2013; worden om de zes jaar getoetst) (10. 08. 2015)
 
Een van de oorzaken van grootschalige overstromingen in geval van hoogwater is de duidelijk teruggelopen waterretentie in het Rijnstroomgebied. (10. 08. 2015)
 
Verdere >>