Menu
Breadcrumb

Inspraak

Het concept van het overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) van het internationaal Rijndistrict is op 22 december 2014 gepubliceerd op de website van de ICBR ten behoeve van de voorlichting en raadpleging van het publiek conform ROR. De definitieve versie van het ORBP zal  beschikbaar zijn op 22 december 2015.

Met vragen en suggesties kunt u terecht bij het secretariaat van de ICBR: sekretariat@iksr.de

Geactualiseerde pagina‘s

Atlas van het overstromingsgevaar en mogelijke schade bij extreem hoogwater van de Rijn. De Rijnatlas bestellen als cd-rom (16. 07. 2015)
 
Navigeer interactief door kaarten van de ICBR en combineer layers over sedimentmanagement, waterkwaliteit, grondwater, beschermde gebieden en bescherming tegen hoogwater in de Rijn  (16. 07. 2015)
 
Verdere >>