Menu
Breadcrumb

Publieksparticipatie

Het “Overstromingsrisicobeheerplan van het internationaal stroomgebieddistrict Rijn” is tussen 22 december 2014 en 22 juni 2015 als concept voorgelegd aan het publiek ten behoeve van voorlichting en inspraak. Tijdens deze periode hebben enkele ngo's (waarnemers in de ICBR), de Duitse Water- en Scheepvaartadministratie en het Waterschap Rijn en IJssel hun zienswijzen en wijzigingsverzoeken ten aanzien van het concept ingediend bij de ICBR. Deze zienswijzen zijn uitvoerig besproken in de bevoegde ICBR-overleggroep, de werkgroep Hoogwater, en grotendeels verwerkt in het overstromingsrisicobeheerplan 2015.

In het onderstaande rapport wordt er een overzicht gegeven van de uitkomst van de discussie en de afspraken die de ICBR hieromtrent heeft gemaakt.

Reactie ORBP 2014

Geactualiseerde pagina‘s

Als zich een storing voordoet of als aanzienlijke hoeveelheden schadelijke stoffen wegstromen naar de Rijn treedt het Waarschuwings- en Alarmplan Rijn in werking. (05. 02. 2016)
 
De Rijnministers geven de ICBR de opdracht een gemeenschappelijke en uitgebreide strategie uit te werken ter reductie en ter voorkoming van de lozing op de Rijn en zijn zijrivieren van microverontreinigingen.  (26. 01. 2016)
 
Het voorzitterschap van de Commissie rouleert om de drie jaar. Een keer per jaar vindt, tegelijkertijd met de bijeenkomst van het Coördineringscomité Rijn, de Plenaire Vergadering plaats. (26. 01. 2016)
 
Verdere >>